Fonden

5 MAJ 2011 - Skamling

Klokkestablen og den 7 tdr. land store matrikel, som den ligger på, ejes af Fonden til opretholdelse af mindesmærket på Skamling for de i modstandsbevægelsens Region III i kampen mod den tyske besættelsesmagt i 1940 - 1945 faldne kammerater.

Fonden gennemfører en mindehøjtidelighed ved Klokkestablen hvert år den 5. maj.

Fonden ledes af en styrelse på syv-ti medlemmer, og sammensættes således:

  • et medlem udpeges af Kolding byråd blandt byrådets medlemmer,
  • fem-otte medlemmer med baggrund i Modstandsbevægelsens region III
  • chefen for Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland

Styrelse har i øjeblikket følgende medlemmer:

Formand: Chefen for Landsdelsregion Vest, oberst Flemming Agerskov, Skive
Næstformand: Knud Erik Langhoff (udpeget af Kolding kommune)
Jørgen Balle, Esbjerg
Thomas C. Thulstrup, Koldinghus
Jens Jessen, Esbjerg
Bo Michelsen, Tønder
Kjeld Nielsen, Fanø
Anders Jessen, Aabenraa
Major Thomas Pedersen, Vejle

Desuden har styrelsen tilknyttet major Torben Falk, Bjert som kasserer.