Lørdag den 5. maj 2018 kl. 1300 afholdes mindehøjtidelighed ved Klokkestablen.

2018 er 70 året for indvielse af Klokkestablen på Skamling.

Program:

KL. 1230    Slevigske Musikkorps underholder.

KL. 1300    Velkomst v/ Styrelsesrepræsentant.

                   Fremmødte faner føres ind.(SMUK spiller)

                   Formanden for fonden byder velkommen v/ oberst Flemming Agerskov

                   Fællessang: En lærke letted

                   Mindetale v/ Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulse

                   Mindeandagt v/ feltpræst Annette Wiuf Christensen

                   Der synges følgende salmer:

  • Det dufter lysegrønt af græs
  • Kærlighed til fædrelandet
  • Til himlene rækker

                   Klokkespillet

                   Oplæsning af digt af Poul Sørensen v/ elev fra Sjølund-Hejls skole

                   Oplæsning af de 83 faldnes navne v/ elever fra Sjlund-Hejls skole

                   Fællessang: Det haver så nyligen regnet.

                   Nedlæggelse af kranse og buketter.

                   LAST POST v/SMUK

                   Fællessang: Altid frejdig når du går

                   Fanerne føres ud (SMUK spiller)

 

KL. 1445     Selve mindehøjtideligheden forventes slut.

KL. 1445     Kaffe og socialt samvær i telt på pladsen til de fremmødte til ca. kl 1600.

 

Alle er velkommen til, at deltage i arrangementet